Monthly Archiv: maart, 2018

Federatief Clubkampioenschap 2018

De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe organiseert in 2018 weer een federatief clubkampioenschap. Maar wat houdt dat in? En hoe kan ik onze vereniging opgeven?

Het federatief clubkampioenschap is een wedstrijdreeks in maximaal 4 rondes, waarin hengelsportverenigingen het tegen elkaar opnemen in een knock-out systeem zoals bij de KNVB-beker. De winnaars en beste verliezers gaan door naar de volgende ronde. Uiteindelijk blijven er 3 verenigingen over die de finale vissen in het Noord-Willemskanaal.
De wedstrijdagenda’s voor de diverse verenigingen voor 2018 vullen zich in een oogwenk. We hebben daarom gemeend om de data van de voorrondes en de finale vast te leggen, zodat iedereen er rekening mee kan houden in de planning. Uiteraard kunnen de wedstrijden van het federatief clubkampioenschap geïntegreerd worden in het reguliere programma van de vereniging!

In onderling overleg mogen de verenigingen ook afwijken van bovengenoemde data, als de wedstrijd maar uiterlijk op de zondag erna wordt gehouden.

De data voor de voorrondes en de finale zijn vastgesteld:

Ronde 1 – Zaterdag 7 april 2018 (vervalt als 16 of minder verenigingen meedoen).
Ronde 2 – Zaterdag 12 mei 2018
Ronde 3 – Zaterdag 9 juni 2018
Ronde 4 – Zaterdag 7 juli 2018.

De finale wordt gehouden in het Noord-Willemskanaal op zondag 9 september 2018.

De wedstrijden hoeven niet geregeld te worden door het bestuur van de hengelsportvereniging. Dat kan ook worden gedaan door een lid van de vereniging die dit graag wil oppakken.
Opgave kan tot 1 april 2018 via onderstaand aanmeldingsformulier. Op 3 april wordt live via social media geloot. Je hoeft dus niet meer voor de loting naar het federatiekantoor te komen.
Zin gekregen om mee te doen? Meld je aan via onderstaand aanmeldingsformulier vóór 1 april 2018!

Kijk hier voor de reglementen van het Federatief Clubkampioenschap 2018.

Doen er 16 of minder verenigingen mee, dan vervalt de eerste datum van 7 april en moet de eerste wedstrijd worden gevist op 12 mei of uiterlijk op zondag 13 mei 2018.

De 8 Hengelsportverenigingen De Blankvoorn uit Blijham, het Meuntje uit Emmen, Yde-De Punt, Gauw Tevreden uit Winneweer en het samengestelde team van Het Voorntje, De Vrolijke Vissers uit Zwinderen en Zweeloo, Voorwaarts uit Sappemeer,De Dobber uit Finsterwolde en De Schaopwas uit Eext zijn u al vóór geweest. Zij hebben zich al aangemeld voor de Federatieve Clubcompetitie 2018. Wie Volgt?!

Bron: http://www.vissen.nl/wedstrijden/federatief-clubkampioenschap.html

 

Persbericht

Bestuur HSV De Goede Vangst

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Hengelsportvereniging De Goede Vangst, gehouden op maandag 5 februari jl., is besloten tot een andere competitieopzet. De vereniging krijgt de laatste jaren te maken met een teruglopend aantal wedstrijdvissers. In 2017 werden sommige wedstrijden gevist met maar 4 deelnemers. Redenen om niet meer mee te vissen zijn o.a.: de te vroege vertrektijden, wedstrijdplaatsen te ver van huis, niet kunnen deelnemen aan de meeste competitiewedstrijden vanwege werk en/of andere bezigheden, te lange wedstrijden waardoor de hele zaterdag weg is en geen plek om nog even na te zitten na de wedstrijd.

Het bestuur heeft en brainstormsessie gehouden met een aantal leden en is tot het volgende voorstel gekomen:

  • De helft van de wedstrijden worden prijswedstrijden, vertrektijd is alle keren 06.30 uur, deze wedstrijden worden gehouden in de buurt van Niezijl en na afloop is de prijsuitreiking in Dorpshuis ’t Schanshus te Niezijl. NB deze prijswedstrijden tellen natuurlijk ook mee voor de competitie over 10 wedstrijden.
  • De overige 5 wedstrijden zijn geen prijswedstrijden maar tellen alleen voor de competitie. Er zijn geen vertrektijden vastgesteld, je mag die zelf bepalen. Vind je de wedstrijdplaats te ver, dan mag je als alternatief wedstrijdplaats Niezijl nemen. De eindtijd is wel vastgesteld, maar je mag natuurlijk eerder stoppen.
  • Er wordt een verenigingsapp aangemaakt. Deze app kan onder meer worden gebruikt voor het aankondigen van wedstrijden, voor het melden dat je meedoet aan de wedstrijd, voor de uitslagen en voor eventueel gemaakte foto’s tijdens de wedstrijden.

 

Als voorwaarde voor de te houden prijswedstrijden is gesteld dat er minimaal 10 deelnemers deel moeten nemen. Wordt dat aantal niet gehaald dan gaan de prijswedstrijden niet door! Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op alle leden om goede notie te nemen van de nieuwe competitieopzet en zoveel mogelijk mee te doen aan de wedstrijden! Wil je deelnemen aan de app kun je je telefoonnummer doorgeven aan een van de bestuursleden of via het contactformulier (contact bestuur) op de website (https://hsvniezijl.nl).