Daily Archiv: donderdag - 08 maart 2018

Persbericht

Bestuur HSV De Goede Vangst

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Hengelsportvereniging De Goede Vangst, gehouden op maandag 5 februari jl., is besloten tot een andere competitieopzet. De vereniging krijgt de laatste jaren te maken met een teruglopend aantal wedstrijdvissers. In 2017 werden sommige wedstrijden gevist met maar 4 deelnemers. Redenen om niet meer mee te vissen zijn o.a.: de te vroege vertrektijden, wedstrijdplaatsen te ver van huis, niet kunnen deelnemen aan de meeste competitiewedstrijden vanwege werk en/of andere bezigheden, te lange wedstrijden waardoor de hele zaterdag weg is en geen plek om nog even na te zitten na de wedstrijd.

Het bestuur heeft en brainstormsessie gehouden met een aantal leden en is tot het volgende voorstel gekomen:

  • De helft van de wedstrijden worden prijswedstrijden, vertrektijd is alle keren 06.30 uur, deze wedstrijden worden gehouden in de buurt van Niezijl en na afloop is de prijsuitreiking in Dorpshuis ’t Schanshus te Niezijl. NB deze prijswedstrijden tellen natuurlijk ook mee voor de competitie over 10 wedstrijden.
  • De overige 5 wedstrijden zijn geen prijswedstrijden maar tellen alleen voor de competitie. Er zijn geen vertrektijden vastgesteld, je mag die zelf bepalen. Vind je de wedstrijdplaats te ver, dan mag je als alternatief wedstrijdplaats Niezijl nemen. De eindtijd is wel vastgesteld, maar je mag natuurlijk eerder stoppen.
  • Er wordt een verenigingsapp aangemaakt. Deze app kan onder meer worden gebruikt voor het aankondigen van wedstrijden, voor het melden dat je meedoet aan de wedstrijd, voor de uitslagen en voor eventueel gemaakte foto’s tijdens de wedstrijden.

 

Als voorwaarde voor de te houden prijswedstrijden is gesteld dat er minimaal 10 deelnemers deel moeten nemen. Wordt dat aantal niet gehaald dan gaan de prijswedstrijden niet door! Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op alle leden om goede notie te nemen van de nieuwe competitieopzet en zoveel mogelijk mee te doen aan de wedstrijden! Wil je deelnemen aan de app kun je je telefoonnummer doorgeven aan een van de bestuursleden of via het contactformulier (contact bestuur) op de website (https://hsvniezijl.nl).