Beheer

Webstekbeheer

Op verzoek van Henk van Dijk senior uit Grijpskerk is deze webstek opgezet door Wim Wilts uit Enumatil. Een en ander met instemming van de andere bestuursleden.

De inhoud is gebaseerd op die van de voorgaande website bij IncroDesign (zie onder menu Archief). De door mij opgeschoonde versie daarvan staat eveneens onder menu Archief (submenu WillemWilts).

De vorm is gebaseerd op het thema Northern-Clouds (“noordelijke luchten”) en gemaakt in het WordPress CMS (‘Content Management System’). De actuele versie daarvan is WordPress 5.2.2 (‘Jaco Pastorius’).

Het beheer van de webstek valt onder de verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur (contactpersoon: Henk van Dijk senior). Via de pagina Contact kunnen verenigingsleden en andere bezoekers hun commentaar indienen bij het bestuur en het beheer.

Aanvulling en aanpassing van de webstek volgt daarna in overleg met de contactpersoon van het bestuur. Veel plezier bij het gebruik van de webstek!