Leden

Bestuur

Ons bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden: R. Kobes (voorzitter), P. Zijlstra (secretaris), H. van Dijk (penningmeester ad interim),  K. de Jong, H.J. de Boer (jeugdcommissie) en A. Kuperus. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur via de knop Contact. Naast het bestuur zijn ook actief H. van Dijk (ledenadministrateur) en H. Meijer (wedstrijdcoördinator). Ereleden van de vereniging zijn: H. van Dijk, H. Meijer, R. de Haan en R. Kobes.

Contributie

2018 2019
Vispas 23,00 23,00
Contributie 15,50
15,50
Derde hengel vergunning * 25,00 25,00
Nacht vispas * 10,00 10,00
* Indien deze passsen na 1 januari aangevraagd worden komt er per aanvraag € 2,50 administratiekosten overheen.

De prijs van de vispas wordt vastgelegd door de federatie, hierop heeft de vereniging geen invloed.
Klik eventueel hier voor ONLINE BESTELLEN.

Agenda ALV

Agenda 2018
Bijlagen 2018

Notulen ALV

Notulen 2019
Notulen 2018
Notulen 2017
(extra ALV)
Notulen 2017
Notulen 2016
Notulen 2015
Notulen 2014
Notulen 2013
Notulen 2012
Notulen 2011
Notulen 2010

Opzeggingen

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan moet u dit schriftelijk kenbaar maken vóór 1 oktober bij onze penningmeester. Afmelden ná 1 oktober houdt in dat u nog wel moet betalen voor het komend visseizoen, zoals is voorgeschreven door de federatie. Wel bent u dan wel automatisch voor het dáárop volgende seizoen uitgeschreven.

Privacyverklaring

In onze PRIVACYVERKLARING leggen wij uit welke persoonsgegevens wij op www.hsvniezijl.nl verzamelen en met welk doel. Wij vinden het van groot belang dat er op een correcte manier met uw gegevens wordt omgegaan en beveiligen en verwerken uw gegevens zorgvuldig. Indien u vragen of opmerkingen heeft, of graag al uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld zou willen inzien, aanpassen of verwijderen, kunt u contact opnemen via www.hsvniezijl.nl , menu Contact. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Reglement

Het huishoudelijk en wedstrijd reglement? Klik HIER om deze te downloaden! Let op: deze regelingen zijn per februari 2019 herzien.

Vrijwilligers

Zoals in elke vereniging het geval is zijn vrijwilligers ook bij ons van harte welkom. Hebt u eens zin om een middagje te helpen bij een jeugdwedstrijd? Neem dan contact op met de jeugdcommissie. Hebt u zin om eens mee te helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld de feestavond? Neem dan gerust CONTACT op met één van de bestuursleden.