Wedstrijden

Wedstrijden

Voor elke competitie hebben wij drie prijzen beschikbaar:

1e prijs: kampioen Algemeen.

2e prijs: kampioen Aantal

3e prijs: kampioen Gewicht

De prijsuitreiking vind altijd plaats tijdens de jaarlijkse feestavond.
Als lid is opgave voor een van deze wedstrijden niet nodig.
Door vóór de vertrektijd aanwezig te zijn op het vertrekpunt
en deel te nemen aan die wedstrijd, is voldoende.
Elke deelnemer die minimaal aan vier wedstrijden deelneemt
binnen een competitie ontvangt tijdens de jaarlijkse feestavond een bon,
als dank voor zijn of haar deelname aan de competitie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Hengelsportvereniging De Goede Vangst, gehouden op maandag 5 februari jl., is besloten tot een andere competitieopzet. De vereniging krijgt de laatste jaren te maken met een teruglopend aantal wedstrijdvissers. In 2017 werden sommige wedstrijden gevist met maar 4 deelnemers. Redenen om niet meer mee te vissen zijn o.a.: de te vroege vertrektijden, wedstrijdplaatsen te ver van huis, niet kunnen deelnemen aan de meeste competitiewedstrijden vanwege werk en/of andere bezigheden, te lange wedstrijden waardoor de hele zaterdag weg is en geen plek om nog even na te zitten na de wedstrijd.

Het bestuur heeft en brainstormsessie gehouden met een aantal leden en is tot het volgende voorstel gekomen:

  • De helft van de wedstrijden worden prijswedstrijden, vertrektijd is alle keren 06.30 uur, deze wedstrijden worden gehouden in de buurt van Niezijl en na afloop is de prijsuitreiking in Dorpshuis ’t Schanshus te Niezijl. NB deze prijswedstrijden tellen natuurlijk ook mee voor de competitie over 10 wedstrijden.
  • De overige 5 wedstrijden zijn geen prijswedstrijden maar tellen alleen voor de competitie. Er zijn geen vertrektijden vastgesteld, je mag die zelf bepalen. Vind je de wedstrijdplaats te ver, dan mag je als alternatief wedstrijdplaats Niezijl nemen. De eindtijd is wel vastgesteld, maar je mag natuurlijk eerder stoppen.
  • Er wordt een verenigingsapp aangemaakt. Deze app kan onder meer worden gebruikt voor het aankondigen van wedstrijden, voor het melden dat je meedoet aan de wedstrijd, voor de uitslagen en voor eventueel gemaakte foto’s tijdens de wedstrijden.

 

Brasem (bron: Wikipedia)

Zaterdagcompetitie

 

De zomerochtend competitie bestaat uit tien wedstrijden, waarvan één lange wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd vissen wij tot 14.00 uur. We verzamelen altijd op De Enk te Grijpskerk. Dit is de standaard verzamelplek voor elke competitie.

 

Een en ander levert het volgende wedstrijdschema op voor 2018:

Prijswedstrijden: 14 april, 12 mei, 30 juni, 18 augustus en 22 september.
Competitiewedstrijden: 28 april, 9 juni, 14 juli, 28 juli en 8 september.

Als voorwaarde voor de te houden prijswedstrijden is gesteld dat er minimaal 10 deelnemers deel moeten nemen. Wordt dat aantal niet gehaald dan gaan de prijswedstrijden niet door! Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op alle leden om goede notie te nemen van de nieuwe competitieopzet en zoveel mogelijk mee te doen aan de wedstrijden! Wil je deelnemen aan de app kun je je telefoonnummer doorgeven aan een van de bestuursleden of via het contactformulier (contact bestuur) op de website (https://hsvniezijl.nl).

 

Voorn (bron: Wikipedia)

Woensdagcompetitie

 

 

Zeelt (bron: Wikipedia)

Maandagcompetitie